سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاوه استیفائی – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، کارشناسی بازرسی و ارتقا کیفیت
احسان برزگر – کارشناسی بازرسی و ارتقا کیفیت
علی قاسم تبار – کارشناسی بازرسی و ارتقا کیفیت

چکیده:

در راستای اجرای طرح های جامع و نوین کیفی در گستره صنعت کشود، آشنائی با آخرین دستاوردهای علمی در جهان صنعتی امروز امری بدیهی تلقی می گردد.
طرح جامع و کاربردی نظارت کیفیت محصول توسط تامین کننده برگرقفته از مستندات مشترک بین سیتروئن پژو و رنو (SOGEDACIV-1-01/05) خود به عنوان مجموعه ای کامل و فراگیر نشانگر داشته های کیفی از ساختارهای اساسی یک محصول تولیدی می باشد که در این بین ارزش گذاری کیفی شناسائی نواقص و معایب موجود احاطه کامل بر روند کیفی محصول در پریودهای مختلف تولید شنااسائی اهمیت و شدت نواقص کیفی موجود و نیز کمی سازی کلیه پارامترهای کیفی محصولاز جمله دستاورد های اجرایی این طرح می باشد. عملیات اجرایی فوق در عین سادگی در نحوه اجرا معیار بسیار مهمی از ارزشهای کیفی محصول در اختیار مشتری قرار می دهد که طرح پیاده سازی آن در اغلب کشور های صنعتی جهان خود شاهدی براین مدعاست در این مقاله به جهت اجرای آزمایش های این طرح در مراکز تولیدی مختلف توسط این مرکز از ابتدای سال جاری تاکنون به تفصیل به بیان آخرین دستاوردهای حاصله از این عمل کرد پرداخته خوهد شد.