مقاله طرح نقشه نمايي مفاهيم طب سنتي ايران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنايي «نظام زبان واحد پزشکي (UMLS)» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: طرح نقشه نمايي مفاهيم طب سنتي ايران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنايي «نظام زبان واحد پزشکي (UMLS)»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب سنتي ايران
مقاله نظام زبان واحد پزشكي
مقاله ابراصطلاحنامه
مقاله شبكه معنايي
مقاله روابط مفهومي
مقاله روابط سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي نژادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آزاده فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميرحسيني مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اسفنجاني حافظ محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش ارايه طرحي براي تعيين جايگاه واژگان و مفاهيم طب سنتي ايران در ساختار زبان مشترک ابراصطلاحنامه و شبکه معنايي نظام زبان واحد پزشکي (Unified Medical Language System=UMLS) و تبيين جايگاه و سهم واژگان طب سنتي ايراني در واژگان و مفاهيم دانش جهاني پزشکي بود.
روش بررسي: اين طرح پژوهش سه بخش است: در بخش الف، نظام زبان واحد پزشکي جهت شناسايي ساختار کلي آن و شناسايي دقيق خلاهاي آن در مورد مفاهيم طب سنتي ايران، تحليل مي شود. در بخش ب، متون و منابع اطلاعاتي مربوط به مفاهيم طب سنتي ايران مطالعه؛ و نمونه هايي از مفاهيم کلي شامل: «بيماري صرع»، «نشانه رنگ ادرار» و «داروي مفرده سنبل الطيب» با زير شاخه هاي آنها استخراج مي شود. در بخش ج، نمونه مفاهيم استخراج شده از ميان مفاهيم پزشکي رايج (غربي) ترسيم شده در ساختار نظام زبان واحد پزشکي – در خلاهاي مربوط به مفاهيم طب سنتي ايران، درون ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنايي اين نظام، گنجانده مي شود.
يافته ها: پيش نموني از ساختار کلان طب سنتي ايراني که جايگاه آن در زبان پزشکي واحد ترسيم شده است با چگونگي تبادلات مفهومي طب سنتي ايراني با نظام زبان پزشکي واحد ارايه شد.
نتيجه گيري: دامنه فعلي يو ام ال اس تعداد قابل قبولي از مفاهيم مرتبط با طب سنتي ايران را پوشش داده است. ولي جايگاه و دامنه کامل و رسمي از دانش طب سنتي ايران ارايه نمي کند. اين پژوهش، موفق به تحليل رده هاي کلان طب سنتي ايراني شده، و شيوه برقراري تبادلات مفهومي را بين طب سنتي ايراني با طب امروزه جهاني، تحليل کرده است.