سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن کشاورز – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – معاونت درمان
ماریا زهیری – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – معاونت درمان

چکیده:

کشور ایران در زمره شش کشور سانحه خیز جهان است که تا به حال بیشترین تعداد تلفـات انـسانی را بـر اثـر وقـوع حوادث غیر مترقبه شاهد بوده است . در این میان استان بوشهر نیز مستثنی نبوده و هر ساله با حوادثی از قبیل سـیل، زلزلـه و در سالهای اخیر نیز با بحث حوادث هسته ای روبرو بوده است . از آنجایی که در صورت وقوع هر گونه حادثه احتمالی توجـه بـه پذیرش و انتقال مجروحین در همان ساعات اولیه بحران از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشـد، لـذ ا تـدوین اصـولی پایـدار در ارتباط با مدیریت در پذیرش و انتقال مصدومین احتمالی ضروری به نظر می رسد .
بحث : در حال حاضر به دلیل نداشتن فرماندهی واحد و عدم وجود مرکز اعلام وضعیت و هماهنگ کننده در پـذیرش و انتقـال مجروحین و از طرفی با توجه ب ه فعالیت موفق چند ساله ستاد هدایت و اطـلاع رسـانی دانـشگاه در همـاهنگی اورژانـس هـای بیمارستانی جهت پذیرش و اعزام بیماران از مراکز درمانی سطح استان و خارج از استان، طرح پیشنهادی بدین شرح می باشـد : جهت هماهنگی بین اورژانسهای بیمارستانی و پیش بیمارستان دیسپج ۱۱۵ اس تان به ستاد هدایت و اطلاع رسانی انتقـال داده شود و همچنین هماهنگی لازم با سایر دستگاه های مرتبط با حوادث غیر مترقبه استان ( سـتاد حـوادث غیـر مترقبـه اسـتان، نیروهای نظامی و غیر انتظامی، هلال احمر و اعضا کارگروه بهداشت و درمان ) به عمل آید . نتیجه گیری : با به کار گیری این طرح نتایج زیر حاصل می شود : فرماندهی واحد ، ارتباط مناسب درون بخشی وبـرون بخـشی ، ارتباط مناسب با مرا کز درمانی درون استانی و برون استانی، جلوگیری از سردرگمی، قا بلیت مانور بالا