سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، شاهر
مرتضی قارونی نیک – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش وزارت را
رضا شکورشهابی – شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا
ابوالقاسم مظفری شمس – شرکت مهندسی سپاسد، تهران

چکیده:

سد گتوندعلیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که با ظرفیت نصب نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد. سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونل های آب بر بالایی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهای ضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق تحلیل پایداری تونل های آب بر بالایی و تخمین نگهداری آنها در زمان حفر این سازه ها می باشد. به همین منظور توده سنگ های ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روش های معروف طبقه بندی مهندسی سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است. سپس سیستم نگهداری پیشنهادی روش تجربی با استفاده از منحنی مشخصه زمین و سختی سیستم نگهداری بررسی شده و نهایتاً پوشش اولیه برای تونل های فوق پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار UDEC تحلیل عددی مقطع تونل صورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول ۳ متر با فاصله داری ۵/۲ * ۵/ ۲ متر و شاتکریت با ضخامت ۱۰ سانتیمتر برای تونل ها پیشنهاد گردیده است