سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
سعید تراکمه – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
صفدر نیازی – معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

توسعه کشاورزی در کشور همانند بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی، اشتغالزایی و استراتژی تولید غذا از سالیان قبل مورد توجه بوده است و گذشتگاه تلاشهای زیادی را در کنترل و استفاده از منآبع آب برای توسعه کشاورزی انجام داده اند که از جمله آنها می توان به احداث قنوات و سدهای انحرافی اشاره کرد در این میان استان چهارمحال و بختیاری نیز از این امر مستثنی نبوده و احداث بیش از ۴۵۰ رشته قنات و بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر نهر سنتی در این استان بیانگر توجه خاص مردمان این منطقه در انجام امور کشاورزی می باشد. یکی از مقوله هایی که درسالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران و مدیران استان و کشور قرار گرفته توسعه باغات استان با احداث ایستگاههای پمپاژ می باشد. اگر چه این سیاست در حاشیه زاینده رود در نزدیکی شهر سامان اثرات اجتماعی قآبل توجهی داشته و باعث بهبود وضع اقتصادی مردم منطقه شده ولی انجام ارزیآبی اقتصادی این طرح ها برای تصمیم گیری آتی ضروری است. لذا در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات ۱۵ طرح ایستگاه پمپاژ در دست بهره برداری در منطقه سامان و انجام ارزیآبی اقتصادی آنها سعی شده به موارد فوق پاسخ داده شود. نتایج این تحقیق نشان میدهد کلیه طرحهای مورد مطالعه از نظر اقتصادی توجیه پذیر هستند ولی میزان اقتصادی بودن این طرح ها بسته به ارتفاع پمپاژ و طول خط انتقال متفاوت هستند.