مقاله طرح هلالي شيعي: اهداف، موانع و پيامدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيعه شناسي از صفحه ۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: طرح هلالي شيعي: اهداف، موانع و پيامدها
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله خاورميانه
مقاله طرح هلال شيعي
مقاله طرح خاورميانه بزرگ
مقاله امريكا
مقاله اسراييل
مقاله عربستان سعودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي ميبدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي گذشته، رويدادهاي گوناگوني در خاورميانه منجر به افزايش نقش و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه شده است، به طوري كه برخي كشورهاي منطقه و نيز قدرت هاي فرامنطقه اي در خصوص افزايش اقتدار شيعيان و «طرح هلال شيعي» ابراز نگراني كرده اند. از نگاه آنان ايران تلاش دارد با ايجاد يك بلوك شيعي در منطقه، بر قدرت خود بيفزايد و آن را عليه منافع كشورهاي سني و نيز منافع منطقه اي ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي به كار گيرد؛ اما واقعيت اين است كه با در نظر گرفتن موانع جدي بر سر راه ايجاد اين بلوك و نيز تهديدهاي ناشي از ايجاد و پيگيري احتمالي طرح هلال شيعي ادعا شده از سوي برخي عناصر منطقه اي و فرامنطقه اي، در پشت طرح تهديد هلال شيعي، اهداف و سياست هاي ديگر كشورهاي مخالف جمهوري اسلامي ايران نهفته است.
اهداف آمريكا و كشورهاي عربي از طرح تهديد هلال شيعي چيست؟ اين طرح با چه موانع و چالش هايي روبروست؟ در اين مقاله ادعاي طرح هلال شيعي، موانع ايجاد احتمالي هلال شيعي، اهداف آمريكا، اسرائيل و عربستان سعودي از طرح هلال شيعي و چالش هاي ايران در صورت ايجاد احتمالي هلال شيعي، مورد بررسي قرار مي گيرد.