سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالملک ملک محمودی – معاون اداره خط راه آهن لرستان

چکیده:

پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی استفاده از خطوط بدون بالاست با استفاده از اسلب تراک در تونلهای اداره کل راه آهن لرستان در راستای کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خط و ارتقای ایمنی در سیر و حرکت قطارها پیش بینی گردیده و مطالعات انجام شده روی سیستمهای روسازی منجر به مطرح شدن استفاده از خطوط بدون بالاست با استفاده از اسلب تراک گردید که دارای مزایای به شرح ذیل می باشد :۱کاهش فعالیتهای تعمیر و نگهداری خط در تونلها که انجام آن وقتگیر و با مشکلات اجرایی همراه است .۲کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری .۳ارتقاء ایمنی در سیر و حرکت قطارها .۴کاهش مشکلات موجود نگهداری خط در تونلها ( مشکلا ناشی از اثرات زیست محیطی ، آلودگی ، تاریکی و … )۵کاهش آلودگی صوتی و هوای داخل قطاره در حین عبور از تونل .