سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمدرضا فرجود – معاونت طرح و توسعه سازمان آب منطق های فارس
اسماعیل ابراهیمی – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای فارس

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، رعایت عدالت اجتماعی و همچنین افزودن به راندمان کاربرد آب در مزرعه، لازم است جریان آب تحویلی به زارعین اندازه گیری گردد . با اندازه گیری جریان آب تحویلی به کشاورزان در نقاط مختلف شبکه، یکنواختی توزی ع آن بهبود می یابد و مصارف اضافی و غیر ضروری آب کاهش خواهد یافت . با اندازه گیری آب تحویلی به زارعین می توان راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب مازاد و یا رفع کمبودها ارائه نمود . در این مقاله طرح سازه اندازه گیری دبی جریان آب (فلوم گلوبلند، Long Throated Flume) تشریح شده و با استفاده از نرم افزار Winfume برای ابتدای کلیه کانال های ساخته شده درجه ٣ و ٤ از کانال اردیبهشت واقع در اراضی زیر دست سد درودزن طراحی شده است . همچنین این سازه در همه کانال های درجه ۳ (۱۰ کانال) در ابتدای سال ٨٤ احداث شده و در دوره پرآبی (بهار ) و کم آبی (تابستان ) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بررسی حاکی از عملکرد خوب این سازه در اندازه گیری جریان آب بوده است.