سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،PhD

چکیده:

در این مقاله ابتدا به اهمیت کاربرد شیرهای قطع گاز در مقابل زلزله و نقش مؤثری که می تواند در جلوگیری از آتش سوزی های بعد از زلزله در کشورهایی مانند ایران که دارای شبکه گازرسانی هستند داشته باشد بررسی میشود. در ادامه مروری بر دانش فنی و عملکرد شیرهای وارداتی پرداخته میشود. از آنجا که این شیرها وارداتی هستند مبنای استفاده و آئین نامه های مورد استفاده جهت همان کشور سازنده م یباشد. اکثر این شیرها جهت گازهای تمیز طراحی شده اند. برابر اظهار نظر کارشناسان شرکت ملی گاز، گازهای مورد استفاده در شبکه ایران گازهای غیرتمیز میباشند که در صد ازت آنها بالا م یباشد. این موضوع سبب دود گرفتگی مسیر شیر م یگردد که سبب عدم کارآیی لازم آنها در هنگام زلزله میباشد.از مهمترین کاربردهای این شیرها میتواند در مقاوم سازی سازه ها و جلوگیری از آتش سوزیهای نشت گاز در بعد از زلزله باشد. از اهداف اصلی این مطالعه ساخت شیر قطع اتوماتیک گاز کاملا ایرانی بوده است که به یاری خداوند متعال به انجام رسیده است