سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خداداد بختیاری – کارشناس کنترل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان
امیرحسین طالبان – کارشناس برق شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان

چکیده:

طی سالیان اخیر، هزینه های برق مصرفی چاهها و تاسیسات الکتریکی رقم قابل ملاحظه ای از هزینه های شرکت های آب و فاضلاب را در بر گرفته و با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه های برق در سالیاناخیر، که از عوامل متعددی ناشی می شود، تمامی شرکتها و خصوصا شرکت آب و فاضلاب را بر این داشته که بدنبال راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی باشند. سیاستهایی که جهت کاهش هزینه های برق طی سالهای اخیر دنبال شده به این شرح می باشند.
۱- استفاده از موتورهای الکتریکی با راندمان بالا
۲- استفاده ازکنتورهای چند تعرفه جهت استفاده از طرح های مخفف شب
۳- نصب خازن بر رووی تاسیسات الکتریکی
۴- کاهش دیماند مازاد
اما می توان به جرات اذعان کردکه تمامی راهکارهای بالا در مقطعی به بن بست رسیدند. به عنوان مثالنصب خازن بر روی تمامی تاسیسات الکتریکی انجام پذیرفت و هزینه های اضافی عدم وجود خازن در تاسیسات برطرف گردید. در طی سالیان اخیر با توجه به توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهری و منابع محدود آب شرب، شرکت ها را مجبور به استفاده از تمام منابع در تمام ساعات شبانه روز کرد وهمچنین خشکسالی های متمادی و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و همچنین کاهش دبی چاههای در دست بهره براری و طراحی های دست بالا و ثابت نبودن مصرف در ساعات مختلف شبانه روز ، لزوم استفاده از الکتروپمپ های قوی تر را بیشتر کردوعملا بحث استفاده از کنتورهای چند تعرفه و استفاده از نرخ های مخفف شب برای بسیاری از چاههای آب شرب در اکثر از مناطق بدون کسب نتیجه دلخواه به پایان رسید. لذا شرکتهای آب و فاضلاب به فکر استفاده از راهکارهای جدید جهت کاهش مصرف انرژی و کم کردن هزینه های برق مصرفی برآمدندتنها راه حل پیش رویی خود را استفاده از درایو (VSD) دیدند.