سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج گودرزنیا –

چکیده:

میدان عظیم گاز پارس جنوبی در نزدیکی مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس و تقریبا در ۹۷ کیلومتری عسلویه و ۳۶۰ کیلومتری دبی واقع شده است. این مخزن با کشور قطر مشترک بوده و این کشور سالها پیش بهره برداری و تولید از آن را آغاز نموده است. هدف ازاجرای این پژوهش، بررسی امکان تولید بیشتر از هر چاه با انتخاب لوله مغزی بزرگتر و در نتیجه کاهش تعداد چاه های مورد نیاز برای تولید برنامه ریزی شده در هر فاز است که باالطبع کاهش عمده ای در هزینه های فاز را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از محاسبات به عمل آمده درجهت ارزیابی روش های شبیه سازی عمودی نشان میدهد که روشهای HB, DR, ORK در حالت انتقال عمودی سیالات سه فازی مناسب تر می باشد. ضمنا در این پژوهش پیش بینی عملکرد چاه ها در سالهای آتی، مطالعه و دبی سایش در چاه نمونه، مطالعه و انتخاب ضریب C، مناسب، خوردگی در چاه ها ، ارزیابی فنی/ اقتصادی اثر تغییر اندازه لوله مغزی، دبی و تعداد چاه های مورد نیاز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.