سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پرویز نوری – رییس کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

رضایت شغلی از جمله سازه هایی است که در علم مدیریت جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و متخصصان بهره وری اعتقاد دارند که با افزایش رضایت مندی شغلی می توان شاهد توسعه منابع انسانی وبد.
عوامل گوناگونی در رضایت مندی شغلی موثر است، این عوامل ا زویژگی های دموگرافی گرفته تا رفتار سازمانی و فشارآورهای شغلی نقش فزاینده ای بر رضایت شغلی بر جای می گذارند. در پژوهشی که پیرامون بررسی عومل موثر بر رضایت مندی کارکنان پتروشیمی انجام گرفت وضعیت رضایت مندی کارکنان در خرده مقایس هایمتنوع بررسی گردیده است. این پژوهش در سال ۷۹ انجا گرفته و از نتایج آن جهت تصمیم گیریهای مدیریتی برای بهبود فرایند مدیریت منابع انسانی استفاده شده است.