سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته گازرپور – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (MSPH)، کارشناس دانشگاه علوم پزش

چکیده:

هدف این بررسی ، اشاعه فرهنگ و استقرار دیدگاه مدیریت کیفیت جامع در ستاد حوادث غیر مترقبه به عنوان فلسفه ارائه راهکارهای علمی برای پیشرفت مداوم فعالیت ها و ایجاد تحول در سیستم می باشد.
به منظور پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در ستاد حوادث غیر مترقبه، بایستی ابتدا به تشکیل کمیته ارتقای کیفیت با سرپرستی ستاد و عضویت سایر گروه ها و کمیته ها در ستاد حوادث غیر مترقبه نمود، سپس کمیته ارتقاء فعالیت خود را از زمان مشخصی برای دستیابی به هدف پروژه استقرار مدیریت کیفیت در قالب دو استراتژی مهم شامل اول، آموزش مبانی و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع و الگوی کاربردی Focus-PDCA* به عنوان وسیله بهبود کیفیت فرایندها و دوم، ارتقای کیفیت فرایندها بر اساس مدل مذکور آغاز نماید.
حوادثغیر مترقبع به شکلی حاد و بارز منجر به روشن شدن کاستیها می گردد که در زندگی روزمره جامعه و عملکرد سازمانها، ادارات و ارگانها ممکن است پوشیده مانده باشد، مانند عدم هماهنگی، عدم پیوستگی ارتباطات و اطلاعات، ارتباط نامناسب بین واحدهای خدماتی و مردم. همچنین حوادث غیر مترقبه باعث بروز توان و قابلیتهای ارزشمند حرفه ای و انسانی افراد که در حالت عادی به دید و عمل نمی آید، می گردد. به بیان خلاصه، در همان حال که گروه هایی ستاد حوادث غیر مترقبه اساس به دنبال یافتن راه حل های سریع و موثر برای مشکلات غم انگیز مردم هستند، مصیبت اصلی، در مواجه شدن با ضعف های بخش های مختلف اجرایی می باشد. کسب آمادگی برای مقابله با مصیبت به مقدار زیادی در گرو بهبود کیفیت، ارتقاء کیفیت و کارایی واحدهای موجود در جامعه و ستاد حوادث غیر مترقبه می باشد. به نظر می رسد ستاد حوادث غیر مترقبه با بکارگیری دو استراتژی مهم آموزش و ارتقای فرایندها می تواند فلسفه و فرهنگ مدیریت کیفیت جامع را در ستاد برنامه ریزی کند، استقرار آموزش و تداوم آن را تحکیم نماید، در جهت افزایش ارتباطات و هماهنگی درونبخشی گام بردارد و ارتقاء کیفی فرآیندها و در نتیجه محصول آن ، یعنی کیفیت خدماتی که به جامعه حادثه دیده ، ارائه می گردد، را تضمین نماید.