سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
جلال رفیعی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
مسعود رحیمیان – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایداری و عملکرد خوب شناورها در دریا، همیشه از مهمترین مسایل پیشِ روی طراحان و مهندسان کشتی بوده است . پیش بینی رفتار شناورها در دریا خصوصا در بحث مانور و بهینه سازی آن می تواند کمک زیادی در جهت افزایش کارایی شناور، راحتی وآسایش خدمه و مسافران وکاهش هزینه ها داشته باشد . تست خودرانش و کنترل از راه دور مدل برای پیش بینی نمودن پارامترهای مانور بکار برده می شود . همچنین از نتایج این تست می توان برا ی بررسی دقت مدلسازی های کامپیوتری استفاده نمود . برای این منظور، نیاز به اندازه گیری موقعیت ،جهت و سرعت مدل شناور سطحی یا زیر سطحی در هر لحظه م ی باشد . با استفاده از این نوع آزمایش می توان درک دقیقی از مشخصات مانور و سیستم رانش ( سکان، پروانه ) بدست آورد که فه م آنها بصورت عددی بسیار پیچیده می باشد . در این مقاله پس از بررسی موض وع به ارائه طرح پیشنهادی برای
تست خودرانش کنترل از راه دور در یک حوضچه آرام پرداخته شده است . روش پیشنهادی تقریبا برای هر نوع شناوری قابل استفاده بوده و می تواند کمک موثری برای طراحی بهینه شناورها مدنظر باشد