سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیرم معینی زاده – دانشجو کارشناسی ارشد رشته معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهر
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده معدن و متالو ژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
احد علیخانی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهر
غلامرضا پورزند – مدیر امور سد سازی و سرپرست مطالعات پروژ ،شرکت مهندسی مشاور هلیل آب،کر

چکیده:

در این مقاله سعی شده که عوامل موثر بر روی طراحی کله حفاری TBM-A تونل انتقال آب صفا-بهرامجرد کرمان مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج بدست آمده مناسبترین ابعاد دیسک و چگونگی قرار گرفتن انها با توجه به توان TBM پیشنهاد کردد. تونل انتقال آب صفا-بهرامجرد به طول شصت و سه ممیز نه (۹) کیلومتر و قطر سه ممیز پنج متر و شیب بیست و پنج صدم درصد از ابتدا با انتها، و در راستای شمالی – جنوبی از مخزن سد صفا در شهرستان رابر تا نزدیکی شهر کرمان زده می شود تا آب دراز مدت شهر کرمان را تامین نماید. روش پیشنهادی جهت حفر این تونل توسط چها ردستگاه TBM در چهار بخش A,B,C,D توسط شرکت آ.اس.هولزمن اتریش پیشنهاد شده است. در هر بخش می بایست با استفاده از عوامل محیطی و پارامترهای متغیر در کله حفاری TBM مناسب آن قسمت طراحی ساخته شود. یکی از این قسمتها که بیست ممیز شانزده کیلومتر از محور تونل را شامل می شود بخش A است. در این تحقیق سعی شده مناسبترین کله حفاری جهت حفر این بخش از تونل باکمترین انرژی ویژه و بالاترین مقدار حفاری پیشنهاد گردد.