سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمدعلی ایزدبخش – دکتری هیدرولیک، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فهیمه یاری – کارشناس ارشد تکنولوژی معماری ، مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی
محسن لرستانی – کارشناس عمران، مهندسین مشاور بهار آب پژوه

چکیده:
جهت مدیریت بحران در شرایط فوق العاده، ذخیره سازی راهبردی و ایمن منابع سوختی از اهمیت بالایی برخوردار است وتوان فنی و مهندسی ویژه ای را می طلبد. با توجه به اینکه اکثر منابع نفتی ایران در جنوب واقع شده اند، نقش پدافند غیر عامل در ایمنی مخازن راهبردی سوخت در این نواحی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . جهت دستیابی به پایداری ملی حفظ این مخازن راهبردی با در نظر گرفتن ضوابط پدافند غیرعامل پیشنهاد میگردد. از نظر اقلیمی درصد بالایی از سواحل جنوبی کشور در استانهای هرمزگان و بوشهر کوهستانی بوده و کوهها این مناطق تا سواحل دریا امتداد دارند. این امر پتانسیل مناسبی جهت ذخیره سازی سوخت مایع را مطابق شریط فوق الذکر فراهم می آورد.در این پژوهش هدف، ارائه طرح کاربردی برای ساخت مخازن تونلی راهبردی می باشد. نمونه های اجرا شده درکشور تا کنون با استفاده از روش جانمایی مخازن فلزی سوخت در تونلهای بتنی بوده است. در این طرح مخازن فلزی حذف گردیده و از کل فضای تونل ها جهت ذخیره سازی استفاده می گردد. از مزایای این روش می توان مقاوم بودن در مقابل انفجار بمب باران، ذخیره سازی ایمن، افزایش حجم ذخیره سازی ، سرعت اجرا بالا و هزینه کمتر را ذکر کرد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر پایه اسناد و منابع – کتابخانه و بررسی میدانی نمونه های اجرا شده به ارائه طرح کاربردی پیشنهادی خود می پرداز د که در طرح نهایی کلیه جزییات اجرایی ذخیره سازی ایمن، به کارگیری ضوابط پدافند غیر عامل، ارائه طرح تاسیساتی کاربردی، ارائه راهکار جهت بارگیری و تخلیه ،روش ساخت، توجیه اقتصادی و طراحی سیستم BMS … لحاظ گردیده است. یافته های پژوهش کاربردی بوده و قابلیت اجرائی شدن را دارا می باشند . لازم به ذکر است در حال حاضر این ایده در داخل کشور نمونه اجرا شده مشابه ای ندارد و نیز دستیابی به جزییات اجرایی نمونه های خارجی نیز به واسطه مسایل امنیتی کشورهای مذکور ممکن نمی باشد. با توجه به موارد فوق، این طرح می تواند گزینه مناسبی جهت ذخیره راهبردی سوخت مایع در نظر گرفته شود .