سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصوره عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صتایع دانشگاه تربیت مدرس
نرجس ناصربخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صتایع دانشگاه تربیت مدرس
زهرا فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صتایع دانشگاه تربیت مدرس
هدی داورزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صتایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صنعت گردشگری یک صنعت مردمی است که در آن گروهی از مردم برای گروه دیگر، خدمات ارائه می دهند . بنابراین بسترسازی برای ارتباط قوی با گردشگر ازمسائل بسیار مطرح در این صنعت است . در دنیا این امر از طریق ایجاد درگاه های اطلاعاتی که مبتنی بر اینترنت هستند، محقق شده است . در این راستا تلاش کلیه سازمان های ذیربط در مسیر اتخاذ مدل کسب و کار سودمند برای درگاه های اطلاعاتی صنعت گردشگری هر کشور تعریف شده است . لذا در این مقاله، با توجه به پتانسیل و قابلیت های بالای ایران در این زمینه و نیز عدم بهره برداری از این قابلیت ها به دلیل فقدان بستری مناسب برای ارتباط با گردشگر از یک سو و وابستگی شدید اقتصاد ایران به صنعت نفت از سوی دیگر طرح یک درگاه اطلاعاتی برای صنعت گردشگری ایران پیشنهاد گردیده است . این درگاه اطلاعاتی، امکان ارتباط گردشگر با سازمان های مرتبط با صنعت گردشگری و نیز ارتباط ما بین این سازمان ها با یکدیگر را از طریق اینترنت، فراهم می آورد . در طول این تحقیقات، مدل کسب و کار این درگاه اطلاعاتی که مدل جامع و فراگیری در کسب و کارهای اینترنتی است، مورد بررسی قرار گرفته است .