سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمحمد نصرآبادی – اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت بندرعباس
افشین بهروزی – اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت بندرعباس
حسین بیطاری – اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت بندرعباس
محمد قربانی پور – اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت بندرعباس

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به بحران ا نرژی و مصرف بیش از حد بنزین و واردات آن گروه اندیشه شرکت پالایش نفت بندرعباس در واحد کاهش گرانروی تحقیقاتی را به انجام رسانید و با شبیه سازی واحد با استفاده از نرم افزارPetro-SIM بخش VGO Crackerرا به واحد اضافه نموده و این حالت را با شرایط مختلف تغییر دمای کوره و تغییر ماهیت خوراک واحدمقایسه نمود که نتایج بسیار قابل قبولی در زمینه افزایش میزان بنزین و دیزل تولیدی واحد و در نتیجه افزایش سودآوری به بدست آمد.