سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم زمردیان – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
آرش قهرمان – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله طرز جداسازی ذرات هادرونی در یک انرژی معین را مورد بررسی قرار می دهیم . برای این منظور ابتدا با استفاده از یک شعاع انحنای خاص، ذرات با یک انرژی معین را از این شعاع عبور می دهیم . پس از آن با استفاده از پدیده چرنکوف و ذکر این نکته که ذرات مختلف با تکانه یکسان به هنگام عبور از چرنکوف سرعت های گوناگونی خواهند داشت . ذرات گوناگون را از یکدیگر تفکیک می کنیم . فرایند جداسازی ذرات را به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهیم داد .