مقاله طغيان بوتوليسم به دنبال مراسم عروسي در حومه مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: طغيان بوتوليسم به دنبال مراسم عروسي در حومه مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوتوليسم
مقاله فلج
مقاله مسموميت غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان نژاد سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سياح نژاد ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس مقدم دلارام
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي مود مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بوتوليسم يك بيماري نادر است كه سبب ايجاد فلج شل، پايين رونده و قرينه عضلات ارادي بدن مي شود و در صورت ايجاد فلج عضلات تنفسي موجب مرگ فرد مي گردد. در شهريور ماه ۱۳۸۵ به دنبال يك مراسم عروسي كه در ۸۰ كيلومتري جنوب شهر مشهد برگزار گرديد، يك گروه از مهمانان از غذاهاي كنسرو شده خانگي استفاده نمودند.
روش تحقيق: تمام علايم و نشانه هاي بيماران با توجه به يافته هاي باليني بيماران سرپايي و اطلاعات دريافتي بيماران بستري در بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) به صورت روزانه از تاريخ ۲۷ شهريور تا ۱۳ مهر ۱۳۸۵ ثبت مي گرديد. تشخيص بيماري بر اساس سابقه تماس، يافته هاي باليني و جواب به ضد سم گذاشته مي شد.
يافته ها: ميانگين سني ۲۳ بيمار مبتلا به بوتوليسم ۳۹٫۵±۱۷ سال، كمترين سن ۱۴ و بيشترين سن ۶۰ سال بود. در زمان مراجعه نشانه هاي حياتي آنان طبيعي بود. تمام بيماران به استثناي يك بيمار (به علت ازدياد حساسيت به ضد سم) ضد سم دريافت نمود و تمام بيماران بهبود يافتند.
نتيجه گيري: در طغيان هاي مختلف توالي علايم و نشانه هاي باليني متفاوت مي باشد. نتايج اين مطالعه در متمايز ساختن يافته هاي باليني و مراقبت در سيستم بهداشتي منطقه اي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.