سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران
نیکبخش جوادیان – دانشگاه علوم وفنون مازندران
نیما صفائی – دانشگاه علوم وفنون مازندران

چکیده:

سیستم تولید سلولی (CMS) جزء روش ها ی نوین تولید می باشد که در سال های اخیر بخش صنعت از مزایای آن بهره منـد شـده اسـت . CMS در واقع کاربردی از فناوری گروهی (GT) در زمینه ساخت و تولید می باشد که هدف آن دسته بندی قطعات و ماشین آلات است بگونـه ای کـه از تشـابه ظاهری و یا عملیاتی آنها در جنبه های مختلف ساخت و طراحی استفاده شود . تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده بیشتر بر روی تولید ثابـت و تقاضای معین قطعات متمرکز بوده است . ولی در عمل تقاضا برای محصولات نامعین ( احتمالی ) و طبیعت تولید پویا می باشـد . از آنجائیکـه CMS جـزء مسأیل NP-Complete می باشد، حل آن توسط روش های بهینه سازی سنتی مستلزم زمان و قدرت پردازش بـالا مـی باشـد . ایـن موضـوع هنگـام تطبیق هر چه بیشتر مدل با شرایط واقعی محسوس تر است . در نتیجه امروزه محققین رویکردهای جستجوی تصادفی را جـایگزین خـوبی بـرای حـل اینگونه مسایل می دانند . یکی از این روش ها Simulated Annealing (SA) می باشد که بر مبنای مکانیزم فیزیک آماری و فرآیند سرمایش مـواد جهت رسیدن به وضعیت با انرژی پایین کار می کند . در این مقاله ابتدا یک مدل سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمـالی طراحـی شـده و سـپس توسط روش SA حل گردیده است