سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – بخش زمین‌ شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشید نژاد عمران – بخش زمین‌ شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار طلای چاه بابل در بخش مرکزی پهنه سنندج – سیرجان و در منطقه معدنی موته واقع شده است. کانه زایی طلاق بدون پهنه‌های برشی از نوع شکل پذیر تا شکل پذیر – شکنا دورافتاده و از این لحاظ قابل مقایسه با کانسارهای طلای تیپ کوفه ذاتی است. مهم‌ترین کانی‌های مشاهده شده در پهنه‌های کانه دار شامل پی ریخت، کالکوپیریت، آرسنو پیریت های مس دار، کوولیت ، دیژنیت من. می‌باشد.. به صورت دانه‌های آزاد تا ابعاد پنج میکرون درون با اینکه سیلیسی و یا به صورت درگیر درون شبکه در تمامی فازهای سولفیدی موجود بوده و بیشترین میزان آن مربوط به کالکوپیریت ها می‌باشد. اگرچه طلا به صورت دانه‌های آزاد درون گانگ سیلیسی و یا حاشیه سولفیدهای دگرسان شده حضور ندارد اما نتایج آن نیز نمونه‌های پر عیار توسط دستگاه الکترون – میکروپروب ، بیانگر حضور طلا به صورت طبیعی در شبکه کانی‌های سولفیدی می‌باشد. دو فاز کانه زایی یک طلا در منطقه چاه باغ به رخ داده است: ۱- تله غیرقابل رویت درون سولفیدهای درشت بلور (پیریت و کالکوپیریت) و ۲- طلای غیرقابل رویت (فاز اصلی) در سولفیدهای نیز بلور طلادار (پیریت و کالکوپیریت طلادار). بنابراین جانشینی و ته نشست طلا به عنوان بخشی از دگرسانی هیدروترمالی محسوب گشته و در ارتباط با دگرسانی سولفیدی می‌باشد.