سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید حاج بابایی – کارشناس اداره کل هوا شناسی استان اصفهان
آزاده نصیری – کارشناس اداره کل هوا شناسی استان اصفهان
مینا مغزی – کارشناس اداره کل هوا شناسی استان اصفهان

چکیده:

طوفانهای تندری پدیده های طبیعی نیرومند و هولناکی هستند که وسعت آن تا هزاران کیلومتر می رسد بررسی تغییرات ساعتی وقوع طوفانهای تندری نشانمیدهد که بیشینه تعداد توفان ها در بعد از ظهر واوایل شب رخ میدهد که بیشتر بر اثر ناپایداری همرفتی توده های هوا است و احتمالا طوفانهای شبانه ایجاد می شود دراین مقاله با استفاده از امار سمت و سرعت باد ماکزیمم ایستگاههای هواشناسی خور و بیابانک و فرودگاه اصفهان در پریود زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۰ و نقشه های سطح زمین و سطوح میانی جو و نقشه نمایه جو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند و گلباد سرعت باد ماکزیمم نیز ترسیم گردیده است. نتایج نشان میدهد که فراوانی بادها با سرعت بیش از ۲۱ نات نسبت به بقیه بیشتر بوده است و فراوانی بادها درجهات شرق و جنوب شرقی بسیار کم و ناچیز بوده است.