سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم ملکیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
فردین خیراندیش – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان،

چکیده:

این مقاله یک روش برای حل معادله ی شرودینگر برای دو الکترون برهم کنشی در یک نقطه کوانتومی در دو و سه بعد مطابق با مفهوم مسائل طیفی در سیستمهای شبه حل پذیر و با استفاده از یک ساختار جبری پنهان ارائه می شود. همچنین حل دو بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی عمودی با احتساب اسپین الکترونها با استفاده از روش مذکور به دست می آید. در هر سه مورد تعداد متناهی از ویژه مقادیر و ویژه توابع به صورت دقیق تعیین می شود و نشان داده می شود که مسأله دارای یک ساختار جبری sl-2 پنهان است.