سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی طهرانچی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما،آزمایشگاه مگنتواپتیک
مجید قناعت شعار – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر، آزمایشگاه مگنواپتیک
سید مجید محسنی ارمکی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر، آزمایشگاه مگنواپتیک

چکیده:

تتراپیریدینوپورفیرازینات کبالت از جمله لیگاندهائی است که به علت داشتن میان کنش با DNA ها و قابلیت تغییر ساختار آنها در دنیا مورد توجه محققان علوم بیولوژی است . با اعمال میدان مغناطیسی به علت هم جهت شدن مولکول ها در راستای میدان مغناطیسی و تغییر میزان جذب نور قطبیده دایروی چپگرد و راستگرد، دورنگی دایروی مغناطیسی در ناحیه جذب نوری این ماده ایجاد می شود . در این مقاله برای بررسی فعالیت نوری ماده، ابتدا طیف جذب آن بررسی شده و سپس طیف دورنگی دایروی مغناطیسی آن در ناحیه ۵۵۰ تا ۸۰۰ نانومتر اندازه گیری می شود .