سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده زهرا شورشینی، – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز پروین، – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بتول سجاد، – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا
بابک ژاله، – گروه فیزک دانشگاه ابوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله پلیمرهای ترموست و ترموپلاست نظیر پلی الیل دی گلیکول کربنات (CR-39 ) و پلی کربنات ( PC )با خواص ویژه اپتیکی از طریق طیف سنجی شکست القایی لیزری (LIBS) بررسی و تفاوت طیفی آن مطالعه گردید. مورفولوژی سطح پلیمر ناشی از اثر تخریبی توسط میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM) نیز آزموده شد. نشان داده شد که طیف LIBS در پلیمر با فرمول شیمیایی مونومرهایش سازگار است در حالیکه تابش لیزر Nd:YAG سوئیچ Q برپلیمرها در نوع ترموست و ترموپلاست اثر متفاوتی را داراست