سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید ارجمندکرمانی – گروه نجوم ذره ای دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدجلیل الدین فاطمی – گروه نجوم ذره ای دانشگاه شهید باهنر کرمان
پانته آ فر داودی – گروه نجوم ذره ای دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در کار حاضر در ادامه ی تحقیق انجام شده در زمینه ی طیف گامای ماوراء کهکشانی در جهت ابرخوشه ی گیسو، با پذیرفتن فرم ارائه شده برای طیف پروتون ناشی از ابرخوشه ی سنبله توسط وولفندل و همکاران،و ثابت فرض کردن نسبت گاما به پروتون در انرژی های بسیار بالا در تقریب اول، طیف پروتون ماوراءکهکشانی در جهت این ابرخوشه تخمین زده شده است .