سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین پناهی –
فاطمه پورآرام –

چکیده:

طیف گسسته ی معادله ی شرودینگر یک بعدی برای پتانسیلهای روزن- مورس مثلثاتی قبلاًدر مقالاتی ارائه شده است. در این مقاله ابتدا به کمک پارامتربندیهایی از جبر (۳)so خاصیت شکل ناوردایی پتانسیل مزبور را ارائه می دهیم و سپس جواب پیوسته ای به کمک تابع موج ذرهی آزاد برای این پتانسیل بدست خواهیم آورد.