سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پایگاه های اطلاعاتی از زیر ساخت های مهم توسعه بوده و امکان ذخیره، بازیابی، پردازش و نشر اطلاعات را فراهم می کند. در صنعت معدن کاری نیز این پایگاه ها کابرد وسیعی در زمینه های مختلف پیدا نموده و علاوه بر اطلاع رسانی، به عنوان ابزار مفیدی در طراحی و برنامه ریزی معادن مورد استفاده قرار می گیرند. نرخ تولید در مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی از جمله متغیرهای بحرانی و تاثیرگذار بر سودآوری پروژه می باشد.استفاده از داده های معادن مشابه و تحلیل های اقتصادسنجی از جمله روش های رایج جهت تعیین نرخ تولید به ویژه در مرحله مطالعات پیش امکان سنجی است. در این راستا یک پایگاه داده مرتبط با نرخ تولید به ویژه در مرحله مطالعات پش امکان سنجی است. در این راستا یک پایگاه داده مرتبط با نرخ تولید معدن فلزی (آهن، سرب و روی، مس و طلا) تهیه شده و جستجوگرهای متعددی پیش بینی شده است. این پایگاه داده های مربوط به ۲۶۵ معدن در سطح جهانی و ۱۱۸ معدن در داخل کشور را در بر می گیرد. بیش از ۶۷% معادن مورد بررسی در قاره آمریکا واقع شده و بیشترین سهم از معادن خارج و داخل به ترتیب مربوط به مس(۴۲%) و آهن (۵۸%) است. بر اساس نتایج اخذ شده، نرخ تولید تابعی از میزان ذخیره با توان ۰/۷ می باشد. این رابطه برای مواد معدنی مختلف روند غیرخطی مشابهی داشته ولی میزان توان مربوطه در دامنه ۰/۵۷-۰/۸۲ تغییر می کند. این امر در خصوص معادن داخلی به علت تعدد معادن با ذخیره کم و نرخ تولید پایین نسبتا متفاوت است. هزینه سرمایه ای تابع نرخ تولید با توان ۰/۸می باشد. این رابطه برای مواد معدنی مختلف بین ۰/۷۶-۰/۹۵ تغییر می کند.