مقاله ظرفيتهاي سرمايه اجتماعي براي برپايي اجتماعات محله اي در شهر «دوستدار كودك» در بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ظرفيتهاي سرمايه اجتماعي براي برپايي اجتماعات محله اي در شهر «دوستدار كودك» در بم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بم
مقاله شهر دوستدار كودك
مقاله اجتماع محله اي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله مشاركت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندرضوي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: در اين پژوهش براي ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت ايجاد اجتماع محله اي و جلب مشاركت شهروندان بويژه نوجوانان و جوانان در محدوده اي از شهر بم كه شهر دوستدار كودك نامگذاري شده است، به شناخت و سنجش ظرفيت هاي سرمايه اجتماعي به عنوان پايه مشاركت شهروندان پرداخته شده است.
روش: روش پژوهش پيمايش است و ابزار جمع آوري داده ها، مصاحبه ساختار يافته مي باشد كه از نمونه اي به تعداد ۲۸۸ نفر زن و مرد بالاي ۱۵ سال به عمل آمده و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انجام پذيرفته است.
يافته ها: وضعيت مولفه هاي سرمايه اجتماعي (اعم از مشاركت، هنجار، اعتماد، احساس امنيت و انسجام) در محدوده موردنظر، در مجموع متوسط مي باشند و همين طور ارتباط مستقيم و معني دار ابعاد هنجار، اعتماد با مشاركت اجتماعي و ارتباط غيرمستقيم و معني دار احساس بي قدرتي با مشاركت اجتماعي تاييد شد و ميان ميانگين مشاركت عيني رسمي با مشاركت عيني غيررسمي و نيز مشاركت عيني سنتي با مشاركت عيني جديد تفاوت معني دار وجود دارد.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از وجود ظرفيتهاي لازم براي ايجاد اجتماع محله اي است اما ضعف در گرايش افراد به نهاد هاي مدني، مدرن و سازمان يافته و نيز بعضي از ابعاد مشاركت ذهني وجود دارد كه مي تواند ايجاد خلل نمايد. براي بالاتر بردن مشاركت بايد به ترتيب به عوامل كاهش احساس بي قدرتي و افزايش اعتماد و هنجار عمل متقابل در ميان ساكنان توجه نمود. مي توان با روشهايي چون «كارگاههاي مساله يابي مشاركتي»، «نشست هاي محلي»، «آموزش هاي محلي» و «مجله محلي» در پوشش ضعفها و افزايش مشاركت پرداخت.