مقاله ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در پلان به روش آناليز حدي مرز بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در پلان به روش آناليز حدي مرز بالا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل سه بعدي
مقاله بارحدي
مقاله ظرفيت باربري
مقاله شيرواني مقعر در پلان
مقاله روش آناليز حدي مرز بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اورنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه خاكسار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در پلان، موضوعي است سه بعدي كه فرض دوبعدي آن نمي تواند جواب هاي دقيقي را ارايه كند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل حدي مرز بالا، الگوريتمي براي محاسبه ظرفيت باربري پي هاي واقع بر اين گونه شيرواني ها به روش سه بعدي ارايه شده است. در اين الگوريتم، مكانيسم گسيختگي به صورت مجموعه اي از بلوك هاي پنج يا شش وجهي در نظر گرفته مي شود و طي يك فرآيند بهينه سازي، كمترين جواب ممكن به عنوان بار حدي شيرواني به دست مي آيد. تحليل هاي انجام شده با الگوريتم مزبور نشان مي دهد كه ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در شرايط يكسان از ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي خطي در پلان بيشتر است و هر چه نسبت شعاع شيرواني به ارتفاع آن كوچك تر شود، ميزان ظرفيت باربري پي هاي واقع بر آن افزايش خواهد يافت. نتايج حاصل از مطالعه حاضر به شكل نمودارهاي كاربردي براي به دست آوردن بار حدي اين گونه شيرواني ها براي استفاده مهندسان ارايه شده است.