مقاله ظرفيت سنجي توسعه محله اي در فرايند توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: محله کلکته چي يا راسته کوچه شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ظرفيت سنجي توسعه محله اي در فرايند توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: محله کلکته چي يا راسته کوچه شهر تبريز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت سنجي
مقاله برنامه ريزي توسعه محله اي
مقاله توسعه پايدار شهري
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توجه به ظرفيت هاي توسعه اي درون مناطق شهري را به عنوان سياست نوين و عملي اي در حوزه برنامه ريزي شهري پذيرفته اند. اين توجه به ويژه با گسترش مفهوم توسعه پايدار شهري که در آن بهره گيري موثر و پايدار از ظرفيت هاي توسعه اي رهاشده درون مناطق شهري (به صورت بافت هاي ناکارآمد و موسوم به فرسوده) را توصيه مي کند؛ اهميت مضاعف پيدا کرده است. مقاله حاضر به طرح الگويي براي شناسايي ظرفيت هاي توسعه محله اي و چگونگي سنجش سهم هر يک از ظرفيت ها، براي دستيابي به توسعه پايدار شهري مي پردازد. در اين مقاله پس از طرح کليات و بيان الگوهاي معاصر رايج در امر مداخله در محلات، به شناسايي ظرفيت هاي توسعه اي موجود در محلات، رابطه الگوهاي رفتاري با ظرفيت هاي قابل استفاده و بارگذاري مجدد آن پرداخته مي شود. نتايج مطالعه نشان داد که در محله کلکته چي (که از محلات قديم تبريز است) امکان ظرفيت هاي سکونتي براي بالغ بر ۴۰ درصد افزايش جمعيت به نسبت وضع موجود، صرفا از طريق ظرفيت هاي در زيرساخت هاي موجود و فضاهاي رهاشده در محله وجود دارد. اين بدان معناست که از طريق بازيافت اين فضاي رهاشده، مي توان سهم موثري از جمعيت متقاضي را در اين محله اسکان داد. نتيجه اين فرايند بهبود الگوي اسکان شهري و تقويت پايداري در نظام توسعه شهري خواهد شد.