مقاله ظرفيت هاي انقلاب اسلامي در راستاي زمينه سازي ظهور منجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: ظرفيت هاي انقلاب اسلامي در راستاي زمينه سازي ظهور منجي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهدويت
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله فطرت
مقاله تشيع
مقاله انتظار
مقاله زمينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي نيا نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان امروز با دو پديده متعارض روبه روست. از يک سو عدل، انصاف و اخلاق در نيروهاي اجتماعي و متن جامعه جهاني در حال رشد و فراگيري است. گرايش به معنويت و نياز به منجي در همه ملت هاي توسعه يافته و نيافته، در حال گسترش است. از سوي ديگر، خودبيني، انحصارگرايي و توسعه طلبي، هنوز در ميان برخي دولت ها ديده مي شود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، پريشاني، ناآرامي و اضطراب کنوني در عرصه بين المللي، محصول و نتيجه حاکميت زبان قدرت و سياست در تعيين وضعيت ملت ها، دولت ها و هنجارهاي بين المللي است. اين در حالي است که زبان عمومي مردم در سطح جهاني، زباني مفاهمه جو و برخاسته از فطرت است. زبان فطرت، فلسفه اي غني در مفاهمه و برخوردار از امکان ها و استعدادهايي است که خداي بزرگ، طينت همه آدميان را به آن مفطور کرده است. در اين راستا، انقلاب اسلامي پاسخي به ناکارآمدي زبان سياست و قدرت در عرصه منطقه اي و بين المللي بود. کاربست زبان فطرت از سوي انقلاب اسلامي و ايجاد انگيزه براي زمينه سازي ظهور منجي بر اساس اصول فلسفه تاريخ اسلامي ـ شيعي، طرح جديد ايران براي عبور از وضعيت آشوب زده بين المللي است. استخدام زبان فطرت در گفتمان انقلاب اسلامي در راستاي زمينه سازي ناشي از امکانات و استعدادهاي مشترک فطرت در انسان هاست. چه اين که فطرت، حامل ميراثي مشترک در بشر و متضمن ظهور مفاهيم بين الاذهاني در انسان هاست. شايد به همين دليل است که نقطه عزيمت همه تحولات از جمله زمينه سازي براي ظهور در گفتمان انقلاب اسلامي، توجه و تعمق در ظرفيت هاي فطرت است.
بر اين اساس، نوشتار حاضر مي کوشد تا ظرفيت هاي انقلاب اسلامي در راستاي زمينه سازي ظهور و قيام جهاني مهدي را با تاکيد بر مولفه هايي هم چون فطرت و اصول فلسفه تاريخ اسلامي ـ شيعي، تبيين کند.