سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پیمان اقتصادی عراقی – استادیار و مدیر گروه علوم زیستی دریا، مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

تولید فرآورده های زیستی از دریاها زمینه ای تازه است که در سال ۲۰۰۲ میلادی ۲/۲ میلیارد دلار درآمد با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن حاصل نموده و پیش بینی می شود با رشد آن در سالهای آینده به تغییرات جدی در تولید دانش جدید علمی وصنعتی و روند بازار فرآورده های زیستی بیانجامد. تاکنون شناسایی و کاربردهای جدید این فرآورده ها، منجر به کشف مشتقات دارویی، بهداشتی – آرایشی ، مکمل های غذایی، آنزیم ها و پیگمانت ها گردیده است. کشف و توسعه منابع دریایی به فاکتورهایی وابسته است که از جمله آنها میتوان به شناسایی فراورده های زیستی جدید، استفاده مناسب از تولیدات، اپتیمم کردن تولیدات وبهینه سازی موثر وکارآمد تولید اشاره کرد. شناسایی فراورده های زیستی جدید نیز بستگی به پیچیدگی روند مورد مطالعه و ملکولهای مورد نظر، فراوانی ارگانیزم ها در طبیعت، منبع ترکیب، شرایط و وضعیت رشد و مسیر بیوسنتز محصول دارد که نیازمند همکاری تیم های اقیانوس شناس، بیولوژیست ها، شیمیست هاو مهندسین می باشد. در این مقاله برای شناسایی مدیران و پژوهشگران دریایی وضعیت کنونی و پتانسیل های آتی مهندسی فرآیندهای زیستی مرتبط با اکتشاف، توسعه و استفاده مناسب از ترکیبات و مشتقات دریایی با کاربردهای گوناگون و طراحی روش های توسعه و گسترش مناسب منابع دریایی شناخته شده و همچنین اختراع ابزار و کشف مراحل و فرآیندهای تازه تولید فرآورده های زیستی از اقیانوس ها توضیح داده شده است.