سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لطفعلی عاقلی کهنه شهری – عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد – دانشگاه تربیت مدرس
سارا امام قلی پور – فارغ التحصیل دوره دکتری اقتصاد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انتقال فراورده های نفتی از مبادی عرضه اولیه به مراکز توزیع و بازارهای مصرف داخلی و خارجی یکی از مراحل اساسی در فعالیتهای پایین دستی صنعت نفت به شمار می رود و نقش اساسی در زنجیره بازاریابی این فراورده ها ایفا می کند این فرایند نیز به مانند سایر فعالیتهای اقتصادی، مواجه با هزینه های مختص این بخش است این هزینه ها با در نظر گرفتن مسائل محیط زیست ایمنی در انتقال مواد و فراورده های نفتی و ابعاد حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. لذا در مباحث اقتصادی انتقال فراورده های حمل و نقل باید به کم هزینه ترین ، سریع ترین و پاکترین شیوه های انتقال باید توجه کرد با توجه به اینکه خطوط لوله، این ویژگی ها را در خود دارند. دراین مقاله سعی می شود ظرفیت بهینه انتقال فراورده های نفتی توسط خطوط لوله با کمک روشهای اقتصاد سنجی در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۳ برآورد شود. براوردها حاکی از آن است که این ظرفیت حدود ۱۵ میلیارد تن کیلومتر می باشد.