سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
آرش علیمردانی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

با اعمال نیروهای بزرگ ناشی از احداث ساختمانهای بلند ، بر پی های سطحی که با فاصله کم نسبت بر هم بنا گردیده اند ، پدیده تداخل در رفتار پی ها رخ میدهد .مهمترین تاثیرات پدیده تداخل بر رفتار پی های سطحی به شرح زیر می باشد :۱-تاثیر بر ظرفیت باربری۲-افزایش نشست پی۳-دوران پی تحت بار قائم محوری هرکدام از این تاثیرات بسته به عرض پی ، فاصله دوپی از هم و جنس خاک زیر پی می تواند در طراحی پی تعیین کننده باشد. با توجه به پیشرفتهای علم ژئوتکنیک در مسلح کردن خاک، می توان با مسلح کردن خاک رفتار پی های سطحی متداخل را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید.در این مقاله برای اولین بار رفتار شالوده های سطحی مربعی متداخل مستقر بر خاک مسلح شده بوسیله ژئوسینستیکبا کمک روش عددی اختلاف محدود و با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی برای خاک،بررسی می گردد. در کلیه تحلیل های انجام شده، شالوده بشکل مربعی بوده و اتصال آن با خاک زبر فرض می‌شود. جهت اطمینان از صحت کارکرد مدل، نتایج مدلسازی سیستم خاک و پی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده است. علاوه بر آن نتایج عددی حاصل با معادلات نظری ارائه شده جهت محاسبه ظرفیت باربری نیز مقایسه شده است. بررسی های فوق نشان می دهد که شبیه سازی شالوده مسلح دارای دقت قابل قبولی است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با مسلح کردن خاک، ظرفیت باربری شالوده متداخل افزایش می یابد. همچنین با افزایش تعداد لایه های ژئوسینستیک ظرفیت باربری نیز افزایش می یابد.