سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
نوید هادیانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهرا

چکیده:

بررسی وتعیین ظرفیت باربری پی ها از مهمترین مباحث مهندسی ژئوتکنیک می باشد. تاکنون مطالعات زیادی بر روی رفتار پی های نواری، مربعی، دایروی و مستطیلی انجام شده است و ظرفیت باربری آنها تعیین گردیده است. اما در بسیاری از موارد استفاده از پی های که دارای اشکال خاص می باشند اجتناب ناپذیر است که از آن جمله می توان به پی های ماشین آلات اشاره نمود. از منظر دیگر در مهندسی ژئوتکنیک همواره تلاش می گردد به نحوی ظرفیت باربری خاک و پی افزایش یابد. در این بین راهکارهای مختلفی برای افزایش ظرفیت باربری پی های پیشنهاد شده است بعنوان مثال اصلاح خصوصیات خاک، مسلح کردن خاک با استفاده از ژئوتکستالها و… را میتوان نام برد.یکی از راهکارها می تواند اصلاح شکل پی میباشد. در این مقاله سعی شده است در ابتدا ظرفیت باربری پی های چند بر تعیین می گردد، سپس با استفاده از اصلاح شکل بعمل آمده تاثیر آن بر روی افزایش ظرفیت باربری پی های چندبر تعیین می گردد،سپس با استفاده ازاصلاح شکل بعمل آمده تاثیر آن بر روی افزایش ظرفیت باربری بررسی می شود. بدینمنظور پی ها مختلفی با شکل های صلیبی، Tو H ساخته شدند و در شرایط سه بعدی مورد آزمایش قرار گرفتند . این شکلها با چندین نسبت مختلف ابعاد اجزا نسبت به یکدیگر ساخته شد تا بتوان به صورت پارامتری و کلی ظرفیت باربری اینگونه پی ها بررسی شود وروابط تجربی برای تعیین ظرفیت باربری آنها ارائه گردد. بررسی نتایج نشان میدهد که استفاده ازپی های چند بر می تواند ظرفیت باربری را نسبت به پی مربعی هم عرض در حدود ۱/۵ تا ۲ برابر افزایش دهد.