سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مرتضی زاهدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مصطفی برقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در چند سال اخیر بحث تعیین ظرفیت تغییر مکان جانبی ستونها در هنگام انهدام برشی تحت اثر بارهای دوره ای مورد توجه قرار گرفته است . این بدان علت است که در روش های طراحی جدید بر مبنای تغییر مکان(ASCE, 2000 ; ATC, 1996)ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها در هنگام انهدام یکی از حالات حدی است که در فرآیند طراحی مورد نیاز می باشد.در این تحقیق با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری جانبی بر روی ۲۵۳ ستون بتن آرمه به تفکیک نوع انهدام ستونها، مدلهای جدیدی پیشنهاد شده است که با دقت بیشتر ی نسبت به مدلهای موجود می توان ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها را تعیین نمود