سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
سعید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

معمولا آیین نامه ا و دستورالعمل های رایج در خصوص طراحی سازه ها در برابر زلزله بر اساس نیروها بوده است، در حالیکه دیگر روشهای مبتنی بر تغییر شکل با نگاهی دقیق تر به مسائلی چون شکل پذیری، سختی و مکانیزم های تخریب سعی در پیش بینی واقع بینانه تر رفتار سازه ها دارد. در سالهای اخیر بحث تعیین ظرفیت تغییر شکل جانبی ( Drift ) ستونها در هنگام انهدام تحت اثر بارگذاری دوره ای مورد توجه قرار گرفته است، این بدان علت است که در روش های طراحی جدید بر مبنای تغییر مکان (ASCE,2000ATC,1996) ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها د هنگام انهدام یکی از حالات حدی است که در فرآیند طراحی مورد نیاز می باشد. در این تحقیق با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری جانبی بر روی بیش از ۱۰۰ ستون بتن آرمه با مقطع دایره به تفکیک نوع انهدام ستونها، مدل جدیدی پیشنهاد شده است که با دقت بیشتری به مدلهای موجود می توان ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها را تعیین نمود.