سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان دانشگاه، اصفهان
حسن ربانی خوراسگانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان دانشگاه، اصفهان
مریم شهبازی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان دانشگاه، اصفهان
حشمت اله یاوری – گروه ریاضی دانشگاه اصفهان ، خوانسار

چکیده:

گاز هلیوم سه در یک نانومنفذ را مورد بررسی قرار میدهیم . نخست چگونگی تشکیل حالت یک بعدی در این سیستم را بررسی و سپس گرمای ویژه اتمهای بدون برهمکنش هلیوم سه را محاسبه میکنیم و نشان میدهیم که با تجربه در توافق است .