سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی نوذریان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران
غلامحسین رحیمی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

چکیده:

خطوط لوله ای که در بستر دریا نصب شده اند علاوه بر اینکه فشار ناشی از سیال را تحمل می کنند، باید در برابر بارهای اضافی، گشتاور خمشی و نیروی محوری، تحمل مناسب را داشته باشند. این نیروها به ترتیب در اثر عدم مسطح بودن بستر دریا و نیروهای وارده حاصل از نصب کردن، به لوله وارد می شوند. در این میان ظرفیت خمشی به مهم ترین معیار در تحلیل و طراحی خطوط لوله مبدل می شود. علاوه بر بارهای وارد بر لوله، خوردگی و عیوب ناشی از آن در طراحی خطوط فراساحلی نفت و گاز مؤثر است؛ خوردگی موجب ایجاد یک نقص هندسی در امتداد لوله شده و بدین ترتیب مقاومت لوله را در برابر بارهای وارده کاهش می دهد. در این مقاله ظرفیت گشتاور خمشی یک لوله خورده شده تحت تأثیر بارهای مرکب به دو روش تحلیلی و عددی بررسی شده و نتایج حاصل باهم مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد به کمک روش المان محدود می توان به نتایج صحیحی دست یافت و از سوی دیگر روش تحلیلی از دقت مناسبی برخوردار است.