سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید یعقوبی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گستردگی اینترنت و همچنین وجود قابلیتهای متنوع در این رسانه، باعث گردیده که بسیاری از فعالیتها در زمان بسیار کم، با دقت بالا و هزینه پائینی انجام پذیرد . ویژگیهایی همچون وجود ارتباطات سریع، سهل، دوطرفه، تعاملی و فرد به فرد، دسترسی ۲۴ ساعته، توانمندیهای فنی و گرافیکی بالا، امکان استفاده از سیستمهای هوشمند و خبره، وجود ابزارهای بسیار مفید، و … بر جذابیت این وسیله ارتباطی افزوده و فعالیتهای سازمانی منجمله ارتباطات با مخاطبان را وارد مرحله جدیدی کرده است که از آن به ارتباطات نوین ( اینترنتی ) یاد می شود . سازمانها و شرکتها دریافته اند که برای موفقیت در میان رقباء باید از این رسانه به نحو مطلوب و موثری در برقراری ارتباطات تعاملی و دوطرفه با مخاطبان استفاده نمایند که به همین منظور واحدهایی ( البته به صورت گسسته و غیرهماهنگ ) در سازمانها تشکیل شده که به مدیریت ارتباطات سازمانی می پردازد و متاسفانه واحدی که با یک دید و نگرش جامع به ارتباط با مخاطبان بپردازد در سازمانها مشاهده نمی شود .
امروزه سازمانها درخصوص ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان و همچنین فعالیتهای داخلی سازمان، به سه حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان ) CRM ) 1 ، مدیریت زنجیره تامین ) SCM ) 2 و برنامه ریزی منابع سازمانی ) ERP ) 3 تقسیم بندی می شوند . تلاش تمام سازمانهای پیشرو، پیاده سازی و اجرای صحیح این حوزه ها در بستر شبکه های کامپیوتری می باشد که تجلی بسیار بارز آن استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات می باشد . در هر سه حوزه ذکر شده، ارتباطات یکی از ارکان اصلی بوده و به همین دلیل می بایست در سازمان یک دید و نگرش کلی درخصوص ارتباطات با مخاطبان ( کارمندان ، مشتریان ، سهامداران ، تامین کننده ها ، توزیع کننده ها ، رسانه ها و …..) ، میان حوزه های مختلف وجود داشته باشد . در این مقاله سعی شده است با یک نگرش فراحوزه ای جایگاه ارتباطات نوین ( اینترنتی ) در هر یک از حوزه های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم مدیریت ارتباط با مخاطبان ۴ به طور صحیحی تبیین گردد .