سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
مصطفی مریدی – مرکز منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
مجید توکلی – مرکز منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

در راستای ارزیابی فعالیتهای بیولوژی انجام گرفته در عرصه آبخوان کوهدشت طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۱ بررسی هایی در مورد ظهور بیماریهای قارچی در منطقه ومقایسه آن باگیاهان خارج عرصه صورت گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه نهالهای کاشته شده در مقایسه با نهالهای خارج حوضه آبخوان با شدت بیشتری به بیماریهای قارچی ریشه مبتلا می شوند در حالیکه از نظر ابتلا به بیماریهای برگی قارچی اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. همچنین گیاهان مرتعی رشد یافته در عرصه آبخوان پس از گذشت چند سال آلودگی شدیدی به سفیدک حقیقی در مقایسه با گیاهان مرتعی خارج منطقه دارند.