مقاله ظهور راديو ديجيتال در ايران؛ فرصت ها و تهديدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۶۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ظهور راديو ديجيتال در ايران؛ فرصت ها و تهديدها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديو ديجيتال
مقاله شبكه راديويي
مقاله مديريت رسانه
مقاله نظام آنالوگ
مقاله نظام ديجيتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند دنياي ديجيتال دريچه هاي تازه و بكري را براي مخاطبان گشوده است كه رسانه ها از طريق آنها مي توانند بر گستره مخاطبانشان بيفزايند، اما پديده جهاني ديجيتالي شدن رسانه ها، با ورود به هر كشور، به اقتضاي شرايط تاريخي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي جامعه، تجربه اي جديد و منحصربه فرد به شمار مي رود.
در اين تحقيق با استفاده از روش کيو، ديدگاه هاي كارشناسان، مديران و صاحبنظران حوزه راديو، در داخل و خارج از كشور مورد بررسي قرار گرفته است و متغيرهاي مربوط به ديجيتالي شدن، در سه بخش توليد، ارسال و دريافت، به عنوان «متغيرهاي وابسته» و كليه عوامل تسهيل كننده يا ممانعت کننده از رسيدن به هدف (شامل دو بخش درون و برون سازماني) به عنوان «متغيرهاي مستقل» در نظر گرفته شده اند.
بر اساس نتايج به دست آمده، مهم ترين مشكل در خصوص تغيير سيستم راديو از آنالوگ به ديجيتال، مجاب كردن شنوندگان براي خريد دستگاه گيرنده راديو ديجيتال است. اما در كنار اين مشكل، به دليل آنكه راديوهاي امروز، راهي جز طي مسير ديجيتالي شدن ندارند، مهم ترين نكته قابل توجه براي مديران رسانه، برنامه ريزي در جهت تغيير محتواي لازم است كه در اين خصوص برخلاف مسايل فني، مطالعات چنداني انجام نشده است.