مقاله ظهور و افول القاعده در عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: ظهور و افول القاعده در عراق
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله القاعده عراق
مقاله اهل تسنن
مقاله آمريکا
مقاله شوراهاي بيداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
القاعده عراق را مي توان اصلي ترين بازيگر غيردولتي در عراق پس از حمله آمريکا به اين کشور محسوب کرد. اين گروه به عنوان چالش برانگيزترين گروه مخالف روند سياسي عراق با رويکردي مسلحانه و خشونت آميز بعد از حمله آمريکا در اين کشور ظهور کرد، اما با گذشت چند سال و به ويژه از سال ٢٠٠٧ القاعده عراق به تدريج به سمت ضعف و افول رفت. هدف اين نوشتار بررسي عوامل ظهور و افول القاعده در عراق است. در اين راستا ابتدا به عوامل ظهور و به ويژه تشديد شکاف ها و منازعات بين گروه هاي داخلي عراق و رويکرد مخالفت آميز گروه هاي سني پرداخته مي شود. سپس با تبيين اهداف، استراتژي و عملکرد القاعده در عراق به عوامل افول و تضعيف اين گروه از جمله واکنش گروه هاي سني و تقابل اغلب سني ها با آن اشاره مي شود.