سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر امیران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز

چکیده:

در ایـن مقالـه، با بررسی عارضه ها، کمبودها و نقصان موجود در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت ضـمن تحلـیل ارتـباط ل عّـی و معلولـی موجود در این برنامه ها، عارضه های مربوطه مورد شناسایی و تدقیق قرار گرفته و راهکارهای مربوط به آن در قالب یک فرآیند تعریف شده و منظم ارایه می شود .