مقاله عاشقانه هاي کردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: عاشقانه هاي کردي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات کردي
مقاله فولکلور کردي
مقاله عاشقانه هاي کردي
مقاله بيت خوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرخالقي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روح يک ملت در ادبيات فولکلوريک آن متجلي است. بخش عمده اي از فولکلور کردي، داستان ها و منظومه ها و ادبيات دلکش عاميانه اين سرزمين است که «حله هاي تنيده ز دل و بافته ز جان» و مظاهر زنده ذوق و احساسات و عواطف و آيينه زندگي مردم روزگار گذشته است. اگر اين منظومه ها هر چه زودتر گردآوري نشود، ديري نخواهد گذشت که از آنها اثري بر جاي نخواهد ماند. مقاله حاضر در پي تشخيص چنين ضرورتي نوشته شده است.
اين مقاله، به سير منظومه سرايي در ادب کردي و فارسي، بيت يا منظومه عاشقانه شفاهي، ساختار داستان هاي عاشقانه، سبک شعر در عاشقانه ها، تفاوت بيت ها با حکايت ها، عشق در عاشقانه ها، تقسيم بندي بيت ها، بيت خوانان يا نقالان غنايي و چند نمونه بيت در مورد عشق مي پردازد.
روش انجام اين تحقيق از نوع توصيفي و کتابخانه اي است. به گونه اي که با مراجعه به منابع محدود کتابخانه اي و اينترنتي سعي شده است که مجموعه کاملي از داستان هاي عاشقانه کردي جمع آوري گردد. عاشقانه هاي کردي غالبا مکتوب نشده است و حافظه ضعيف بيت خواناني که در قيد حيات هستند، پژوهندگان را نه به اصل بيت ها که تنها به بيت هاي تاريخي رهنمون مي سازد.