مقاله عالم عقول از منظر ابن سينا و شيخ اشراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عالم عقول از منظر ابن سينا و شيخ اشراق
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله شيخ اشراق
مقاله سهروردي
مقاله عقول طوليه
مقاله عقول عرضيه
مقاله عالم عقول
مقاله مراتب هستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسن مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه سيديداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي بر اين عقيده اند که سهروردي جز تغيير اصطلاحات، کار ديگري در فلسفه نکرده است، بر اين اساس، اختلاف و افتراقي با مشا ندارد. در مقاله حاضر، با تامل بر ديدگاه شيخ اشراق درباره عالم عقول و مقايسه آن با ديدگاه هاي ابن سينا، اين فرضيه را به اثبات خواهيم رساند که سهروردي در عين آنکه از بستر مشايي بهره مي برد و خود نخست مشايي بوده است، اما به طور روشن از اين مکتب جدا مي شود. او با توجه به مباني فلسفي خاص خود، برخي مراتب هستي همچون عالم عقول عرضيه را اثبات مي کند. افزون بر اين، مراتب مورد اتفاق همچون عالم عقول طوليه نيز در دستگاه سازوار هستي شناختي وي تفسير و تحليل هاي جديد و مستقلي مي يابد. البته، سهروردي در برخي موارد نسبت به ابن سينا کاستي هايي دارد، اما در مجموع، تبيين هاي وي در اين باره دقيق تر به نظر مي رسد.