مقاله عالم مثل افلاطون، ناخودآگاه جمعي يونگ و عالم دل مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۵۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عالم مثل افلاطون، ناخودآگاه جمعي يونگ و عالم دل مولوي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتراك استعدادها و ظرفيت ها
مقاله ژرف ساخت
مقاله روي ساخت
مقاله تشابه انديشه هاي اشراقي در ژرف ساخت
مقاله افلاطون
مقاله زرتشت
مقاله سهروردي
مقاله مولانا
مقاله يونگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامداريان تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان ها در هر كجاي جهان و در هر دوره و فرهنگي استعدادها و ظرفيت هايي مشترك دارند كه از ماهيت وجودي و حتي شناخت انان ناشي مي شود.
بخشي عظيم از شناخت ها و تجربه هاي انسان ها عمومي و مشترك است، هر چند اختلاف هاي فرهنگي و زماني و مكاني و تجربه هاي شخصي تفاوت داشته باشد.
نكته مهم اين جاست كه اين اختلاف و تفاوت در رو ساخت اين فراورده هاست و ژرف ساخت ان ها تقريبا يك سان و شبيه يك ديگر است، زيرا ماهيت ظرفيت ها و استعدادهاي ادمي به سبب تاثير كم تر اختلاف تمدن و فرهنگ بيش تر شبيه يك ديگر مي بينيم، چنان كه ميان افلاطون، سهروردي، مولوي و يونگ درباره ساختار جهان و روان ادمي در ژرف ساخت شباهت هايي هست. اين شباهت ها ناشي از اشتراك استعدادهاي انساني است و در روي ساخت اگر اختلافي هست، ناشي از اختلاف فرهنگي و زماني و مكاني است.
با طرح مثل افلاطون و صورت مثالي سهروردي و صور معنوي و روحاني زرتشت (فروهرها) و ضمير ناخودآگاه جمعي يونگ (اركئوتايپ) و آن چه عطار و مولانا درباره «تو» گسترده پنهان يا «من» ملكوتي بي نهايت مطرح كرده اند، مي توان بروشني شباهت اين انديشه ها را در ژرف ساخت ملاحظه كرد.