سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین کمالی سروستانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز – تهران
احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز – تهران

چکیده:

از آنجا که پارامتر اساسی تاثیر گذار در پایداری و تغییر فاز کریستالی ترکیبات بین فلزی، تابع باندو و انرژی چسبندگی می باشد که تابع باند خود تابعی از دانسیته الکترون است، لذا با به کارگیری پارامترهای
۱) دانسیته الکترون آزاد و تغییر احتمالی ماهیت آن در فرایند انرژی اندرکنش تبادلی.
۲) حوزه جست و خیز الکترونها در حوزه آزاد – جایگزید که در تغییرات فاصله تعریف شده VBS, Rc=2KfRij قابل تعریف بوده و از طریق شعاع کره مافین – تین و … قابل محاسبه می باشد.
در برنامه وین، اکستریمم انرژی ساختار کریستالیترکیبات بین فلزی با فرمول استوکیومتری یکسان Gd2A که دریک ستون از یک عنصر به عنصر دیگر تغییراتی را نشان میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی این سوال مطرح است که چرا از ترکیب بین فلزی Gd2Al به Gd2Inاز اورترومبیک به هگزاگونال تغییر ساختار صورت گرفته در حالیکه در این گذار صورت گرفته، ساحتار کریستالی Gd2Ga گزارش نشده است؟
لذا پایداری فاز ساختار کریستالی ترکیبات فوق توسط اشعه x مورد مطالعه قرار گرفته و از استخراج ثابتهای شبکه از طیف اشعه x و جایگاه های یونها با توجه به ساختار، انرژی مینیمم که ساختار کریستالی را مشخص می کندمحاسبه گردید.
در نتیجه شکل گیری ساختار کریستالی و پایداری ترین فاز کریستالی از دو روش:
۱) محاسباتی ومحاسبه اکستریمم انرژی با جایگزینی اتم ها در شعاع و الکترون ظرفیت متفاوت با شاخص قرار دادن یک ساختار کریستالی مشخص و از طریق برنامه wien2k
2) مطالعه طیف اشعه x نمونه ساخته شده مورد نظر
تحت بررسی قرار گرفته است.